Niepłodność męska

Figure 47-1

Płodność jest wspólną biologiczną funkcją męża i żony. W wyniku współżycia płciowego dochodzi do połączenia ich gamet. Kiedy małżonkowie doświadczają trudności z poczęciem, diagnostyka problemu musi dotyczyć zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Ocena taka jest cennym źródłem informacji dla małżonków, gdyż dzięki temu mogą lepiej zrozumieć swoją przyszłą zdolność rozrodczą. Jednocześnie, diagnostyka ta może być złożona i trudna.

Badanie nasienia

W celu oceny płodności męskiej w przypadku braku poczęcia pomocne jest badanie nasienia. Może ono być wykonane na wiele różnych sposobów, spośród których jedne są przydatne, a inne nie. Jednocześnie, niektóre sposoby mogą być zaakceptowane przez pacjentów, podczas gdy inne są zupełnie nieakceptowalne.

American Society for Reproductive Medicine (Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu) opracowało następującą rekomendację: „Zaleca się pobieranie przynajmniej dwóch próbek nasienia, z dwóch różnych dni, metodą masturbacji”. Zatem, zachęcanie mężczyzn do masturbacji staje się częścią standardowej procedury medycznej w diagnostyce niepłodności. Takie podejście do badania nasienia jest odczłowieczające i poniżające. Mężczyźni, w celu pobrania nasienia w ten właśnie sposób, kierowani są przeważnie do toalety, w której znajduje się literatura pornograficzna. Z rozmów z wieloma mężczyznami, prowadzonych przez szereg lat, wynika, że wcale nie jest to praktyka, którą mężczyźni chętnie podejmują. Często jednak nie wyrażają swojego sprzeciwu, gdyż w społeczeństwie masturbacja jest postrzegana jako rzecz „męska”. Okazuje się, że większość pacjentów wcale nie czuje się komfortowo w takiej sytuacji. W rzeczywistości wielu mężczyzn odmawia zbadania nasienia, sądząc, że jest to jedyny możliwy sposób jego pobrania. Tymczasem istnieje doskonała alternatywna metoda pobierania nasienia, która nie narusza niczyich przekonań religijnych, moralnych czy estetycznych, a jednocześnie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników badania. Technika ta polega na wykorzystaniu perforowanego pojemniczka do pobierania nasienia (ang. seminal collection device – SCD). Dzięki temu płyn nasienny może być pobrany podczas aktu współżycia, w zaciszu własnego domu, w sposób, który nie jest antykoncepcyjny. Pobrane w ten sposób nasienie musi być dostarczone do szpitala lub laboratorium w ciągu 30 – 45 minut od momentu pobrania. W tym czasie powinno być przechowywane w cieple. Zaleca się, by nasienie zostało przelane do czystego plastikowego zbiornika celem przekazania próbki do analizy laboratoryjnej.

Liczne badania, przeprowadzone na przestrzeni lat, pokazują, że ten sposób pobrania płynu nasiennego daje bardzo wiarygodne wyniki. Wykazano wręcz, że technika ta jest lepsza od sposobu pobrania nasienia metodą masturbacji czy stosunku przerywanego.

Powrót do góry


NaProTECHNOLOGY® w niepłodności męskiej

Model Creighton (ang. Creighton Model System – CrMS) odgrywa ważną rolę w przypadku pacjentów, którzy doświadczają trudności z uzyskaniem poczęcia, szczególnie wtedy, gdy wyniki nasienia są nieprawidłowe. W takich przypadkach dokładne rozpoznanie czasu płodnego może pomóc parze ze znaczną oligospermią (tj. znacznie obniżoną liczbą plemników w nasieniu – przyp. tłum.) w uzyskaniu ciąży. Ryciny 47-1 oraz 47-2 przedstawiają cztery przypadki skutecznego starania się o poczęcie w powyższych sytuacjach. Rycina 47-1 przedstawia następującą sytuację: mąż pacjentki wykonał analizę nasienia w 10. dniu cyklu, w którym doszło do poczęcia. Całkowita liczba plemników tego mężczyzny zdolnych do zapłodnienia (z jęz. ang. effective sperm count – ESC) wynosiła 189,666/ml. Ciąża ta nie była pierwszą ciążą pacjentki, ale czwartą; jednak przy jej uzyskaniu para miała więcej trudności niż w przypadku innych ciąż. Jedynym zastosowanym leczeniem, po przeprowadzeniu diagnostyki płodności pacjentki (która okazała się w normie), było współżycie ukierunkowane na poczęcie na podstawie CrMS.

Fig 47-1

[Rycina 47-1, s. 640 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology®. Pacjentka, której mąż ma znaczną oligospermię. Efektywna liczba plemników zdolnych do zapłodnienia wynosiła 189,666/ml w czasie uzyskania ciąży poprzez naturalne zapłodnienie wraz z właściwie ukierunkowanym współżyciem (Z: Pope Paul VI Research, 2004).]

Rycina 47-2 przedstawia kilka podobnych przypadków. U pacjenta A efektywna liczba plemników wynosiła 30 000/cm3. U pacjenta B wartość ESC wynosiła 116 850 /cm3, a u pacjenta C – 50 000/cm3. Przedstawiamy te przypadki, by pokazać, w jaki sposób CrMs i NaProTECHNOLOGY® mogą być wykorzystywane do uzyskania ciąży w sytuacji, w której liczba plemników jest znacznie obniżona.

Fig 47-2

[Rycina 47-2, s. 641 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTechnology®. Pacjenci ze znaczną oligospermią, którzy uzyskali poczęcie poprzez właściwie ustalony czas współżycia oraz naturalne zapłodnienie. A) całkowita liczba plemników zdolnych do zapłodnienia = 30 000/ml, B) całkowita liczba plemników zdolnych do zapłodnienia = 116 850/ml, oraz C) całkowita liczba plemników zdolnych do zapłodnienia = 50 000/ml (Z: Pope Paul VI Research, 2004).]

Prawidłowa liczba plemników powinna wynosić 20 mln/ml lub więcej, zaś ruchliwość (odsetek plemników ruchliwych) powinna być większa niż 70 procent. Ponadto, w morfologii (kształt plemników) odsetek prawidłowych plemników powinien wynosić powyżej 60 procent. W ciągu ostatnich lat wiele laboratoriów nieświadomie zmieniło swoją klasyfikację morfologii plemników. Laboratoria te przyjęły to, co określa się jako „ścisłe kryteria Krugera”. Ten bardzo ostry system klasyfikacji odnoszący się do morfologii plemników został wprowadzony publikacją Krugera z roku 1988. W klasyfikacji tej morfologia może być bardzo niska, a nadal jest traktowana jako prawidłowa. Na przykład w wielu przypadkach nawet jeśli morfologia przewyższa 14 procent, to jest traktowana jako normalna. Innymi słowy, w ramach tego systemu nawet 80 do 85 procent plemników może wykazywać nieprawidłowości morfologiczne, lecz sama liczba plemników może nadal być uważana za prawidłową. Jest to sprzeczne z wszelką logiką.

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że system Krugera powstał z myślą o tych pacjentach, którzy chcą skorzystać z zapłodnienia in vitro lub innej technologii sztucznego zapłodnienia. Laboratoria przyjęły takie podejście z powodu ogólnie panującego trendu, by stosować właśnie te kryteria. Jednak bardzo wiele małżeństw nie jest zainteresowanych podjęciem próby zapłodnienia in vitro. Otrzymują w ten sposób informacje, które de facto mają dla nich bardzo ograniczoną wartość.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.