Ustalenie daty początku ciąży

Embryo

Jedną z ważniejszych czynności w opiece położniczej jest jak najdokładniejsze oznaczenie daty początku ciąży, w oparciu o którą wyznacza się termin porodu (ETA). W podręczniku położnictwa Williamsa czytamy: „Dokładna znajomość wieku płodu jest kluczowa dla prawidłowego postępowania położniczego!”. Tymczasem, pomimo dostępnych technologii, problemem współczesnej opieki położniczej jest brak umiejętności wyznaczenia dokładnej daty początku ciąży.

Czas trwania ciąży może być wyznaczany na dwa różne sposoby. Najczęściej liczy się go od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Przy tej metodzie ciąża trwa około 40 tygodni (podczas gdy w rzeczywistości trwa 38 tygodni). Inaczej mówiąc, do rzeczywistego wieku płodu dodaje się dwa tygodnie. Druga metoda polega na liczeniu wieku płodu. Liczy się go od momentu poczęcia lub szacowanego czasu poczęcia (ETC). W tej metodzie ciąża trwa 38 tygodni, czyli jest o 2 tygodnie krótsza niż wyznaczona z daty ostatniej miesiączki.

Historycznie, lekarze skupiali się na pierwszym dniu ostatniej miesiączki z dwóch powodów. Po pierwsze, samo krwawienie miesiączkowe jest na tyle oczywistym zjawiskiem, że kobieta może łatwo je zapamiętać. Po drugie, łatwiej było nauczyć kobietę nawyku zapisywania pierwszego dnia ostatniej miesiączki. W razie potrzeby mogła ona udzielić takiej informacji lekarzowi.

Zarówno położnicy, jak i wiele kobiet nie zwracają uwagi na podobieństwo między śluzem szyjkowym a miesiączką. W niektórych krajach opisuje się nawet miesiączkę jako czerwone upławy, a śluz szyjkowy jako białe upławy. Niestety, we współczesnym położnictwie nie przywiązuje się wagi do obecności białych upławów w cyklu miesiączkowym.

Jeśli kobieta zapisuje swoje obserwacje na karcie CrMS, wówczas można dokładnie wyznaczyć wiek ciążowy z daty poczęcia. Można zatem określić wiek ciąży od jej rzeczywistego początku, czyli tzw. wiek płodowy. Wyznacza się go w oparciu o daty współżycia w czasie płodnym i w ten sposób określa się czas poczęcia.

Przebadaliśmy 173 pacjentki prowadzące karty CrMS w okresie poczęcia. Wyznaczyliśmy szacowany czas poczęcia (ETC) i szacowany czas porodu (ETA). W tej grupie pacjentek wykonaliśmy wczesne USG w celu oceny wieku ciąży. Wyniki tego badania są przedstawione w tabeli 53-3. Dzięki CrMS można ustalić dokładną datę początku ciąży. Jest ona dobrze skorelowana z wynikiem uzyskanym z USG i spodziewanym terminem porodu. W rzeczywistości zgodność między tymi danymi wyznacza wzór: CrMS ETA = USG ETA + 1,97 dnia. Rozbieżność między danymi z CrMS a danymi z USG nie przekroczyła nigdy 10 dni.

Przykład takiego obliczenia pokazuje ryc. 53-3. W przedstawionym przypadku do poczęcia doszło w długim cyklu, w którym dzień PEAK wystąpił dopiero w 26. dniu cyklu. Rozbieżność między datą porodu tradycyjnie wyznaczoną z daty ostatniej miesiączki a wynikającą z dnia PEAK wyznaczonym z karty CrMS wynosi 12 dni. Dokładniejsze jest oczywiście oparcie się na dniu PEAK.

Fig 53-3

[ryc. 53-3, w: NaProTextbook, str. 710: Zajście w ciążę w przypadku długiego cyklu, dzień PEAK wystąpił w 26. dniu cyklu (z prac Pope Paul VI Institute, 2004 r.)]

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.