naprotechnology creightonmodel

Narodowe Centrum Zdrowia Kobiet

Narodowe Centrum Zdrowia Kobiet (The National Center for Women’s Health – NCWH) (Omaha, Nebraska, USA) zapewnia opiekę medyczną i chirurgiczną w zakresie NaProTECHNOLOGY®. Od 1985 roku NCWH obejmuje opieką medyczną nie tylko pacjentki ze Stanów Zjednoczonych, ale także z wielu innych krajów.

Pod kierunkiem profesora Thomasa W. Hilgersa, twórcy NaProTECHNOLOGY®, NCWH znajduje się w czołówce usług NaProTECHNOLOGY®.

Specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Kobiet oferują naukowe i medyczne podejście do opieki ginekologicznej i rozrodczej. Tego typu usługi nie są dostępne w innych placówkach.

Więcej informacji na temat prowadzonych badań oraz usług świadczonych przez Narodowe Centrum Zdrowia Kobiet, a także przez Pope Paul VI Institute, znajduje się na stronie internetowej Instytutu:

Pope Paul VI Institute
6901 Mercy Road
Omaha, Nebraska 68106
www.popepaulvi.com/ncfwh.htm

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.