women healed book

In Their Own Words: Women Healed (Ich własnymi słowami: Kobiety uleczone)
Wyd. Jean Blair Packard
Komentarze medyczne Thomas W. Hilgers, M.D.

Książka zawiera świadectwa pięćdziesięciu kobiet (i ich mężów), których życie zostało wzbogacone poprzez opiekę medyczną w National Center for Women’s Heath. Anegdoty wciągają czytelnika w życie kobiet i mężczyzn, którzy otrzymali pomoc dzięki Modelowi Creighton i NaProTECHNOLOGY®.

Aby zamówić książkę, proszę pobrać formularz zamówienia.

Pope Paul VI Institute
6901 Mercy Road
Omaha, Nebraska 68106
www.popepaulvi.com

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.