NaProTECHNOLOGY® – najważniejsze osiągnięcie w monitorowaniu oraz utrzymaniu zdrowia rozrodczego i ginekologicznego kobiet

NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology, NPT), czyli Wsparcie Naturalnej Prokreacji, jest to nowa gałąź medycyny odnosząca się do zdrowia reprodukcyjnego, ukierunkowana na dobrą diagnostykę i skuteczne leczenie. Korzysta z najnowszych osiągnięć ginekologii, chirurgii, endokrynologii. Jednym słowem jest to dobra medycyna. NaProTECHNOLOGY® to propozycja dla kobiet od okresu dojrzewania aż po menopauzę. Współpracuje z układem rozrodczym kobiety, rozpoznaje problem i stara się przywrócić prawidłowy stan.

Trzydzieści lat badań naukowych nad cyklami miesiączkowymi, zarówno prawidłowymi, jak i nieprawidłowymi, przyniosło ostatecznie wyjaśnienie ich tajemnicy.

Prawdziwe rozwiązania rzeczywistych problemów

• niepłodność

• bolesne miesiączki

• zespół napięcia
przedmiesiączkowego

• torbiele jajników

• nieregularne albo
nieprawidłowe krwawienia

• policystyczne jajniki

• poronienia nawykowe

• depresja poporodowa

• zapobieganie porodom
przedwczesnym

• zaburzenia hormonalne

• przewlekła wydzielina
z dróg rodnych kobiety

• inne zaburzenia zdrowotne

NaProTECHNOLOGY® – przełomowe osiągnięcia

Jest pierwszą nauką dotyczącą zdrowia kobiet, która wiąże planowanie rodziny z monitorowaniem i utrzymaniem płodności kobiet. Opiera się przede wszystkim na trosce o płodność.

NaProTECHNOLOGY® korzysta z Modelu Creighton (CrMS). Opiera się on na biomarkerach umożliwiających łatwe i obiektywne monitorowanie różnych hormonalnych zdarzeń w cyklu miesiączkowym. NaProTracking® dostarcza ważnych informacji. Mogą być one interpretowane zarówno przez kobietę, jak i lekarza, którzy są odpowiednio przeszkoleni w tym systemie.

W przeciwieństwie do powszechnego podejścia do płodności poprzez hamowanie i niszczenie, NaProTECHNOLOGY® współpracuje z układem rozrodczym kobiety. Kiedy układ rozrodczy nie funkcjonuje prawidłowo, NaProTECHNOLOGY® rozpoznaje problem i współpracując z cyklem, przywraca jego prawidłowy stan i podtrzymuje potencjał rozrodczy.

Dzięki NaProTECHNOLOGY® kobiety mają obecnie możliwość poznania i zrozumienia przyczyn objawów, z powodu których odczuwają dyskomfort..

Kilka słów o twórcy NaProTechnology®

Thomas W. Hilgers, MD, Dip, ABOG, ABLS, SRS, jest dyrektorem Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha (Nebraska, USA) (Instytut Papieża Pawła VI do Badań nad Ludzką Rozrodczością). Pierwsze badania nad rozpoznawaniem ludzkiej płodności rozpoczął jeszcze jako student medycyny (senior medical student) w 1968 roku. Pracując w St. Louis University i Creighton University Schools of Medicine, wraz ze swoimi współpracownikami opracował MODEL CREIGHTON. Dr Hilgers, a także K. Diane Daly, RN, CNFPE; Susan K. Hilgers, BA, CNFPE; i Ann M. Prebil, RN, BSN, CNFPE przez 25 lat rozwijali i nadal rozwijają ten system.

Obecnie dr Hilgers jest starszym konsultantem medycznym (senior medical consultant) w zakresie położnictwa, ginekologii, medycyny reprodukcyjnej i chirurgii w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Jest profesorem klinicznym na wydziale ginekologiczno-położniczym w Creighton University School of Medicine. Jest także dyrektorem Institute’s National Center for Women’s Health.

Powrót do góry


Copyright 2006, Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NaProTECHNOLOGY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction. Znak ten może być swobodnie używany przez każdą osobę lub podmiot, o ile jego zastosowanie odzwierciedla medyczne pojęcia i wartości przedstawione w podręczniku Medical & Surgical Practice of NaProTechnology.